TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Vật lí Hóa học Toán Ngữ văn
Tiết 2 Toán Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
Tiết 3 Lịch Sử Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
Tiết 4 Toán Ngoại ngữ Địa Lí SHL
Tiết 5