TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Ngữ văn Vật lí Vật lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Toán Toán Địa Lí Ngoại ngữ
Tiết 4 Sinh học Toán Lịch Sử SHL
Tiết 5