TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
Tiết 2 Vật lí Hóa học Hóa học Lịch Sử Ngoại ngữ
Tiết 3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Vật lí
Tiết 4 Ngữ văn Toán Toán SHL
Tiết 5