TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán
Tiết 2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 Lịch Sử Sinh học Toán Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 4 Vật lí Toán Địa Lí SHL
Tiết 5