TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí Sinh học
Tiết 2 GDCD Địa Lí Toán Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 3 Sinh học Toán Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Toán Vật lí Ngữ văn SHL
Tiết 5