TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Vật lí Ngữ văn Vật lí Lịch Sử
Tiết 2 Toán Toán Ngữ văn Sinh học Tin học
Tiết 3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí
Tiết 4 GDCD Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học SHL
Tiết 5