TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Áp dụng từ: 11/11/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Lịch Sử Hóa học Toán Toán Hóa học
Tiết 2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán Tin học
Tiết 3 Toán Địa Lí Ngữ văn Địa Lí Vật lí
Tiết 4 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn GDCD SHL
Tiết 5